skissuppdrag

I dokumentet till vänster visas två skissförslag.

1. Trygghetsboende Bifrost i Mölndal

2. Mur i Kikås, Mölndal

Dokumentet är bläddringsbart